به گزارش بورس٢۴، فرابورس اطلاعیه مهمی در خصوص مهلت ارائه مدارک شرکت در عرضه های عمده غیر مدیریتی سهام و حق تقدم منتشر کرده است.