به گزارش بورس٢۴، در حالی توسعه صنعتی قصد خروج از سهام آلومینیوم ایران را داشته و این خروج به دلیل عدم تایید صلاحیت خریدار انجام نشد این بار بلوک ٢٠ درصدی این شرکت توسط سرمایه گذاری مهر اقتصاد برای فروش آگهی شده است. بدین ترتیب، در تاریخ چهارم مهرماه شاهد عرضه این بلوک با قیمت پایه هر سهم ١٢٩ تومان خواهیم بود بلوکی که باید دید چه کسی خریدارش خواهد بود و اهلیت خریدار تایید می شود؟؟؟