مدیرعامل قند ثابت خراسان در گفت و گو با بورس ٢۴ آخرین تحولات صنعت قند و شکر را مورد بررسی قرار داده است...

بورس 24 : در روزهای اخیر شاهد رشد ارزش سهام قندی در بازار سهام بودیم و به نوعی گروه «ق» توانست در این بازار علاوه بر گروه معدنی لیدری بازار را بر عهده بگیرد.

در این خصوص غلامرضا کاظمی مدیر عامل شرکت قند ثابت خراسان از علل اقبال بازار به سهام این گروه به بورس 24 گفت: قیمت شکر به زودی اعلام خواهد شد و قاعدتا باید با رشد 6 درصد یا بالاتر همراه باشد که اخبار پیرامون این موضوع در بازار تاثیر گذار بوده است.

کاظمی ادامه داد: اصولا این تغییر نرخ در پیش بینی EPS مد نظر قرار می گیرد و نباید تاثیر چندانی بر روند عملکرد شرکت ها داشته باشد یا منجر به تعدیل مثبت چشمگیر شود.

به گفته وی ، افزایش نرخ در پیش بینی ها عموما با یک تلورانس در نظر گرفته شده است.بنابراین این حرکت بازار را می توان ناشی از جو روانی دانست که از سوی نوسان سازان بازار ایجاد می شود، در مجموع نباید تاثیر چندانی در عملکرد شرکت ها به سبب افزایش نرخ شکر ایجاد شود.

کاظمی افزود: دولت در این هفته باید نرخ شکر را تعیین کند و این رشد قاعدتا باید با در نظر گرفتن رشد حدود 8-9 درصدی قیمت چغندر محاسبه شود و طبعا این رشد باید در تغییرات قیمت شکر لحاظ شود. رشد قیمتی که به زودی اعلام خواهد شد نباید تغییر چندانی در سود آوری شرکت ها ایجاد کند.

وی ادامه داد: به طور خاص در این گروه شاهد بازار سازی برای بعضی از شرکت ها هستیم اما به طور عام این اتفاق نمی افتد،اما در خصوص برخی شرکت ها رشد قیمت سهام با شرایط شرکت بی ارتباط است و دلیل آن هم مشخص نیست که چرا ارزش سهام یک شرکت خاص قندی بدون توجه به پیش بینی EPS و عملکرد رشد می کند.

این فعال حوزه قندو وشکر اعلام کرد: در مجموع در خصوص رشد قیمت سهام قندی ها جو روانی ناشی از نرخ جدید شکر به صورت عام و در موارد خاص هم بازار سازی های برخی افراد در برخی سهام های گروه وجود دارد.

کاظمی در خصوص کشت پاییزه و تاثیر آن بر شرکت های قندی گفت: این نوع کشت بسیار برای صنعت منفعت دارد و حداقل تاثیر مثبت آن ایجاد گردش نقدینگی در شرکت است و نیاز به نقدینگی شرکت ها را کاهش می دهد و توانمندی شرکت را در مواردی که نیاز به نقدینگی است افزایش می دهد و قاعدتا سود هم برای شرکت ها دارد،در شرایط حال حاضر که قیمت چغندر هم در محدوده 300تومان است کشت چغندر در فصل پائیز مقرون به صرفه است و هم از نظر گردش نقدینگی برای تولید کننده و هم از نظر کاهش مصرف آب تاثیر گذار است، کارخانجاتی که کشت پاییزه دارند قاعدتا با رشد روند سوددهی و کاهش قیمت تمام شده روبرو هستند.

وی در خصوص واردات شکر خام هم گفت: خوشبختانه تغییرات سیاست گذاری واردات شکر خام که به همت انجمن قند و شکر انجام شد هم بسیار مناسب بود و شاهد هستیم که با نوساناتی که سال گذشته در همین دوران ها روبرو بودیم امسال مواجه نیستیم، انجمن در این تنظیم بازار تاثیر به سزایی داشت و این روند تاثیر مثبتی بر صنعت قند و شکر دارد.

مدیرعامل قند ثابت خراسان در پایان آغاز دوره بهره بردای شرکت های مصرف کننده قند و شکر را تبریک گفت و سال پر رونقی را برای صنعت آرزو کرد.