بهروز رحمتی مشاور مدیر عامل و مدیر امور سهام شرکت ملی صنایع مس ایران درباره وضعیت فروش این شرکت به خبرنگار بورس ٢۴ اعلام کرد: میانگین نرخ فروش مس در سال ٩۵ برابر با ۵١٠٠ دلار بود که در بودجه امسال ۵۶٠٠ دلار در نظر گرفته شده است. در ابتدای سال جاری قیمت مس در بازارهای جهانی حدود ۶٠٠٠ دلار بود که هم اکنون بر اساس آخرین قیمت های روز جمعه به حدود ۶٨٠٠ دلار رسیده است. این به آن معناست که با وجود کاهش نرخ جهانی مس، قیمت های فعلی هنوز ١٠٠٠ دلار بالاتر از مبلغ بودجه شده مس باشد...