بررسی متغیر ارزش معاملات نشان می دهد که هفته اول شهریور ماه ٨۶٠ میلیارد تومان معامله خرد در بورس صورت گرفته اما این متغیر با اهمیت در هفته دوم شهریور ماه ٢٠ درصد تقلیل پیدا کرده و حدود ۶٨٧ میلیارد تومان ثبت شده است...

بورس 24 : شاخص کل بورس تهران با گذشت دو هفته از شهریور ماه بازدهی حدود 1.4 درصدی را به ثبت رسانده است.

در این دو هفته سپری شده از ماه ششم به رغم تنزل بیشتر شاخص ها به دلیل رشد برخی سهم های شاخص ساز ، شاهد مثبت بودن بازدهی دماسنج بازار سهام هستیم.

با گذشت دو هفته از شهریورماه شاخص محصولات چرمی با تک سهم گروه صنعتی ملی و بازدهی بیش از 8 درصدی بیشترین سودآوری را برای سرمایه گذاران به ثبت رسانده است.این در حالی است که شاخص صنعت فلزات اساسی و کانی های فلزی به دلیل رشد کومودیتی ها در نیمه اول شهریور ماه 5 درصد سود به سرمایه گذاران خود رساندند.

اما بیشترین زیان در این مدت به نام شاخص صنعت استخراج نفت و سهامداران حفاری شمال و شناسایی زیان سنگین بیش از 17.9 درصدی ثبت شده است.

صنعت ذغال سنگ با زیان 9.6 درصدی و گروه خودرو با زیان 6.8 درصدی ناشی از بازگشایی نماد سایپا نیز دیگر صنایع زیان ده نیمه اول ماه ششم سال بوده اند.

اما بررسی متغیر ارزش معاملات هم نشان می دهد که بازار سهام در هفته دوم شهریور ماه با سرمایه گذاران محافظه کاری مواجه شده که بیشتر دست به فروش سهام زده اند،رخدادی که در نخستین روز معاملاتی هفته نیز ادامه پیدا کرد و سبب افت سنگین شاخص شد.

بررسی متغیر ارزش معاملات نشان می دهد که هفته اول شهریور ماه 860 میلیارد تومان معامله خرد در بورس صورت گرفته اما این متغیر با اهمیت در هفته دوم شهریور ماه 20 درصد تقلیل پیدا کرده و حدود 687 میلیارد تومان ثبت شده است.

گویی شمار زیادی از سرمایه گذاران فروکش کومودیتی در جهان که حاصل بازی چینی ها بود را از قبل پیش بینی کرده بودند!

جداول زیر وضعیت 38 صنعت بورسی در نیمه اول شهریور ماه و ارزش معاملات در هفته های اخیر را نشان می دهد:

شرح شاخص

شاخص درآخرمرداد 96

شاخص هفته دوم شهریور

درصد تغییر

محصولات فلزی

30674

30755

0

مواد دارویی

9197

9144

1%

انبوه سازی

737

721

2.2%

رایانه

12635

12451

1.5%

ماشین آلات

16109

16064

0

فرآورده های نفتی

233688

244585

4.7%

کانی فلزی

15562

16350

5%

کانی غیر فلزی

2450

2349

0

غذایی به جز قند

3750

3688

1.6%

ذغال سنگ

1449

1310

9.6%

خودرو

18053

16830

6.8%

قند و شکر

8889

8668

2.5%

حمل و نقل

4173

4008

4%

وسایل ارتباطی

2187

2187

0

سایر مالی

2296

2226

3%

انتشار و چاپ

196496

195030

1%

محصولات کاغذی

12506

12599

1%

فلزات اساسی

43100

45290

5%

شیمیایی

4709

4913

4.3%

دستگاه های برقی

499744

493978

1.1%

سرمایه گذاری ها

1905

1905

0

زراعت

7306

7011

4%

لاستیک

22131

21800

1.5%

چند رشته ای صنعتی

7556

7618

1%

رادیویی

946

946

0

فنی مهندسی

693

659

4.9%

کاشی و سرامیک

2375

2337

1.6%

بیمه

5076

4984

1.8%

منسوجات

1348

1311

2.7%

مالی

130073

129653

0

ابزار پزشکی

10244

10244

0

سایر معادن

13305

13065

1.8%

استخراج نفت

603

495

17.9%

محصولات چرمی

1789

1939

8.4%

سیمان

700

682

2.6%

بانک ها

569

568

0

برق و گاز و آب و بخار

195

203

4.1%

اداره بازارهای مالی

64

62

3.1%

شاخص کل

82541

83675

1.4%

ارزش کل معاملات بورس و فرابورس بانضمام اوراق مشارکت

ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس

هفته اول فروردین

1.291 میلیارد تومان

هفته اول فروردین

463 میلیارد تومان

هفته دوم فروردین

730 میلیارد تومان

هفته دوم فروردین

327 میلیارد تومان

هفته سوم فروردین

2.107 میلیارد تومان

هفته سوم فروردین

868 میلیارد تومان

هفته چهارم فروردین

2.372 میلیارد تومان

هفته چهارم فروردین

1.459 میلیارد تومان

هفته اول اردیبهشت

1.883 میلیارد تومان

هفته اول اردیبهشت

1.174 میلیارد تومان

هفته دوم اردیبهشت

2.325 میلیارد تومان

هفته دوم اردیبهشت

1.273 میلیارد تومان

هفته سوم اردیبهشت

2.071 میلیارد تومان

هفته سوم اردیبهشت

1.105 میلیارد تومان

هفته چهارم اردیبهشت

1.618 میلیارد تومان

هفته چهارم اردیبهشت

711 میلیارد تومان

هفته اول خرداد

2.951 میلیارد تومان

هفته اول خرداد

870 میلیارد تومان

هفته دوم خرداد

1.556 میلیارد تومان

هفته دوم خرداد

732 میلیارد تومان

هفته سوم خرداد

848 میلیارد تومان

هفته سوم خرداد

403 میلیارد تومان

هفته چهارم خرداد

1.221 میلیارد تومان

هفته چهارم خرداد

517 میلیارد تومان

هفته پنجم خرداد

1.867 میلیارد تومان

هفته پنجم خرداد

538 میلیارد تومان

هفته اول تیر

633 میلیارد تومان

هفته اول تیر

294 میلیارد تومان

هفته دوم تیر

1.552 میلیارد تومان

هفته دوم تیر

570 میلیارد تومان

هفته سوم تیر

1.885 میلیارد تومان

هفته سوم تیر

737 میلیارد تومان

هفته چهارم تیر

1.725 میلیارد تومان

هفته چهارم تیر

643 میلیارد تومان

هفته اول مرداد

2.079 میلیارد تومان

هفته اول مرداد

904 میلیارد تومان

هفته دوم مرداد

1.663 میلیارد تومان

هفته دوم مرداد

662 میلیارد تومان

هفته سوم مرداد

1.241 میلیارد تومان

هفته سوم مرداد

447 میلیارد تومان

هفته چهارم مرداد

1.206 میلیارد تومان

هفته چهارم مرداد

642 میلیارد تومان

هفته پنجم مرداد

1.635 میلیارد تومان

هفته پنجم مرداد

705 میلیارد تومان

هفته اول شهریور

2.378 میلیارد تومان

هفته اول شهریور

860 میلیارد تومان

هفته دوم شهریور

1.753 میلیارد تومان

هفته دوم شهریور

687 میلیارد تومان