اجازه نمی دهیم که شوک های ارزی به اقتصاد لطمه بزند مردم به موسسات فاقد مجوز اعتماد نکنند خودروسازان دیگر نمی توانند با هدف اخذ سود نسبت به پیش فروش اقدام کنند دولت مصمم است نسبت به سرمایه بانک ها اقداماتی انجام دهد تسویه بدهی دولت به بانک ها جزو برنامه است یکسان سازی نرخ ارز در حال حاضر ممکن است اگر بر نرخ غلط ارز اصرار داشته باشیم، منابع کشور هدر می رود

بورس 24: ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی شب گذشته در برنامه تیتر سیما حضور یافت.

اهم سخنان او به شرح زیر است:

اگر بر نرخ غلط ارز اصرار داشته باشیم، منابع کشور هدر می رود

اجازه نمی دهیم که شوک های ارزی به اقتصاد لطمه بزند

مردم به موسسات فاقد مجوز اعتماد نکنند

خودروسازان دیگر نمی توانند با هدف اخذ سود نسبت به پیش فروش اقدام کنند

دولت مصمم است نسبت به سرمایه بانک ها اقداماتی انجام دهد

تسویه بدهی دولت به بانک ها جزو برنامه است

یکسان سازی نرخ ارز در حال حاضر ممکن است

حجم نقدینگی می تواند تورم زا باشد، اما با اعمال روش هایی نمی گذاریم.

منبع: واحد مرکزی خبر