به گزارش بورس٢۴،شرکت سپرده گذاری مرکزی در راستای اجرای دستور اداره اول اسناد رسمی قصد عرضه ٢٣.٧ درصدی از سهام پتروشیمی اصفهان متعلق به شرکت خودروسازی ماهور اسپادانا را دارد. گفتنی است، این بلوک قرار است در تاریخ بیست و دوم شهریور ماه و با قیمت پایه هر سهم٨٠۶۵ ریال و به صورت نقد و یکجا انجام می شود.