رئیس کل بانک مرکزی ایران در سخنانی گفت: سودهای علی الحساب سپرده های بانکی حداکثر ۱۵ درصد در نظر گرفته شده که از اول هفته آینده در تمام نظام بانکی کشور اجرایی خواهد شد...

بورس 24: رئیس کل بانک مرکزی ایران با اشاره به اینکه خوشبختانه پس از اقدامات گسترده در دولت تدبیر و امید در اواخر دولت یازدهم و اوایل دولت دوازدهم در شرایطی هستیم که موسسه غیر مجاز بلاتکلیفی در بازار پول کشور وجود ندارد، افزود: سودهای علی الحساب سپرده های بانکی حداکثر ۱۵ درصد در نظر گرفته شده که از اول هفته آینده در تمام نظام بانکی کشور اجرایی خواهد شد.

منبع: مهر