نماد شرکت «کیسون» در بازار پایه فرابورس معامله می شود و به دلایل مختلف که بخش عظیمی از آن مربوط به پروژه های افشا نشده است، در راه ورود به فرابورس با مشکل پذیرش مواجه شده است،تا جایی که طی یک سال اخیر هنوز مشخص نشده مدیران شرکت برای ارسال اطلاعات تعلل می کنند و یا به دلایل مختلف دیگر نمی توانند اطلاعات مورد نیاز بازار را اعلام نمایند؟از سوی دیگر مشخص نیست که فرابورس به چه دلیلی متقاعد نمی شود تا شرکت بزرگی همچون کیسون را که صاحب برند بین المللی است، پذیرش نماید. در همین اثنا شنیده شده که شرکت می خواهد از طریق بورس تهران هم راه ورود به بازار سرمایه را امتحان کند!

بورس 24 : نماد شرکت «کیسون» در بازار پایه فرابورس معامله می شود و به دلایل مختلف که بخش عظیمی از آن مربوط به پروژه های افشا نشده است، در راه ورود به فرابورس با مشکل پذیرش مواجه شده است،تا جایی که طی یک سال اخیر هنوز مشخص نشده مدیران شرکت برای ارسال اطلاعات تعلل می کنند و یا به دلایل مختلف دیگر نمی توانند اطلاعات مورد نیاز بازار را اعلام نمایند؟

از سوی دیگر مشخص نیست که فرابورس به چه دلیلی متقاعد نمی شود تا شرکت بزرگی همچون کیسون را که صاحب برند بین المللی است، پذیرش نماید. در همین اثنا شنیده شده که شرکت می خواهد از طریق بورس تهران هم راه ورود به بازار سرمایه را امتحان کند!

اسماعیل درگاهی، مدیر پذیرش بورس تهران درخصوص آخرین وضعیت ورود شرکت ها به بورس به خبرنگار بورس 24 گفت: شرکت های درج شده باید تا 6ماه آینده عرضه شوند که نزدیکترین شرکت به عرضه شرکت فولاد کاوه جنوب کیش است.

وی ادامه داد: شرکت های نیروگاه جهرم، بین الملل ساختمان صنعت ملی، گروه مالی و اعتباری سینا، نفت و گاز پرشین، تولیدی چدن سازان، هلدینگ انرژی غدیر و شرکت «های وب» نیز در گروه شرکت های درج شده قرار دارند.

در گاهی با بیان این که از زمان پذیرش ، هر شرکتی 12ماه زمان نیاز دارد که عرضه شود گفت: اگر شرکت هایی بخواهند در بازار بورس عرضه شوند از زمان پذیرش تا عرضه 12ماه زمان نیاز دارند که اطلاعات خود را شفاف سازی کرده ، امید نامه را تکمیل کرده و مدارک باقی مانده را به سازمان ارسال نمایند.

وی گفت: اگر شرکتی در گذشته در فرابورس در خواست داده و موفق به عرضه در آن نشده است برای ورود به بورس همانند سایر شرکت های جدید الورود باید روند(پذیرش تا عرضه ) را از ابتدا تا انتها انجام دهند.

از این مقام مسئول در بورس پرسیدیم که شرکتی مانند کیسون می تواند چنین برنامه ای داشته باشد؟ و اساسا درخواستی از سوی این شرکت داشته اید؟ که گفت: هنوز درخواستی از سوی این شرکت نداشتیم ولی در کل هر شرکتی باید طبق آئین نامه عرضه و پذیرش بورس عمل کند تا وارد بورس شود و ما از پذیرش شرکت های جدید به طور کلی استقبال می کنیم.