ارزش کل معاملات صورت‌گرفته معادل ٢٢,٣٧۴ تن و به ارزش بیش از ٢٩٨ میلیارد و ٢۶١ میلیون ریال می‌باشد، به طوریکه ١٨,٣٧۴ تن در رینگ داخلی و ۴,٠٠٠ تن انواع فرآورده‌های هیدروکربوری در رینگ بین‌الملل به معامله انجامید. از نکات قابل توجه معاملات روز گذشته می‌توان به رقابت خریداران در عرضه‌های مختلف بازار اشاره کرد.

به گزارش بورس 24؛ در روز گذشته (سه شنبه 17 مرداد 96) بازار فیزیکی بورس انرژی ایران روز پر ترافیکی را گذراند، به طوریکه کالاهای آیزوریسایکل و آیزوفید پالایش نفت تبریز، آیزوریسایکل، حلال 400، حلال 402، حلال 406، حلال410، حلال 502 و حلال 503 پالایش نفت اصفهان، حلال 402، حلال 404، حلال 410، نفتای سبک و نفتای سنگین پالایش نفت شیراز، نفتای سبک پالایش نفت تهران، متانول پتروشیمی شیراز، نیتروژن مایع پتروشیمی جم، پروپیلن پالایش نفت شازند، برش سنگین پتروشیمی شازند در رینگ داخلی و گاز مایع پالایش گاز فجر جم در رینگ بین‌الملل عرضه شدند که می‌توان به نخستین عرضه حلال 502 و 503 در رینگ داخلی بازار فیزیکی اشاره کرد.

ارزش کل معاملات صورت‌گرفته معادل 22,374 تن و به ارزش بیش از 298 میلیارد و 261 میلیون ریال می‌باشد، به طوریکه 18,374 تن در رینگ داخلی و 4,000 تن انواع فرآورده‌های هیدروکربوری در رینگ بین‌الملل به معامله انجامید. از نکات قابل توجه معاملات روز گذشته می‌توان به رقابت خریداران در عرضه‌های مختلف بازار اشاره کرد. کالاهای حلال 402 اصفهان، متانول پتروشیمی شیراز، برش سنگین پتروشیمی شازند و حلال 402 پالایش نفت شیراز با رقابت شدید خریداران به معامله رسیدند و حلال 502 پالایش نفت اصفهان نیز برای نخستین بار در رینگ داخلی بازار فیزیکی معامله گردید.

در جلسه معاملاتی روز جاری (چهارشنبه 18 مردادماه 96) کالاهای برش سنگین پتروشیمی جم، حلال 402 عمده پالایش نفت کرمانشاه، پنتان عمده پالایش نفت کرمانشاه، نفتای سنگین تصفیه نشده عمده پالایش نفت شیراز، حلال 410 پالایش نفت آبادان و سی اس او پالایش نفت شازند در رینگ داخلی و گاز مایع پالایش نفت آبادان، حلال 402 پالایش نفت شیراز و تبریز، آیزوریسایکل پالایش نفت شیراز و حلال 404 پالایش نفت شیراز در رینگ بین‌الملل عرضه خواهند شد.