در مجمع بانک ملت شنیده شد هلدینگ خلیج فارس تمایل به حضور در ترکیب سهامداری بانک و تصاحب یک کرسی از هیئت مدیره را دارد و ظاهرا مذاکراتی هم انجام شده اما فروشنده ای برای واگذاری فعلا نیست...

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک ملت با حضور بیش از ٧٥ درصد از سهامداران به منظور انتخاب اعضای هیئت مدیره تشکیل عصر امروز جلسه داد.

به گزارش بورس 24 ، هیئت مدیره بانک ملت به رغم تغییرات گسترده در زیر مجموعه ها که این روزها یکی پس از دیگری اخبار آن به گوش می رسد، از جمله مدیر عامل تامین سرمایه ملت، گروه مالی ملت ،کارگزاری بانک ملت، واسپاری ملت و تعطیلی ملت بازار ، شاهد تغییرات گسترده ای در ترکیب خود نبود و با این شرایط احتمالا هادی اخلاقی همچنان مدیر عامل «وبملت» می ماند.

بررسی های بورس 24 نشان می دهد : کرسی های هیئت مدیره بانک به اصطلاح خصوصی شده ملت عمدتا در اختیار دولت و سهام عدالت است و یک نفر هم از سوی شستا معرفی شده است.

حسن روستا،هادی اخلاقی، علیرضا لگزایی، محمدبیگدلی، حمید تاجیک اعضای اصلی و بهمن اسکندری و حسین بهاری به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره بانک در مجمع امروز انتخاب شدند تا هیئت مدیره بانک علیرغم زیر مجموعه ها بدون تغییر خاصی به کار خود ادامه دهند، ٤ عضو از اعضای اصلی هم قبلا در ترکیب هیئت مدیره بودند و سه عضو جدید هم وارد ترکیب هیئت مدیره شدند تا ترکیب اعضای هیئت مدیره که پیشتر ٤ نفره بود ، تکمیل شود. با این وجود احتمالا نماد بانک ملت به زودی بازگشایی شود.

در مجمع بانک ملت شنیده شد هلدینگ خلیج فارس تمایل به حضور در ترکیب سهامداری بانک و تصاحب یک کرسی از هیئت مدیره را دارد و ظاهرا مذاکراتی هم انجام شده اما فروشنده ای برای واگذاری فعلا نیست.