توافق شد که بمانم! رییس بانک مرکزی از ادامه حضورش در این سمت در دولت دوازدهم خبر داد. او گفت: بر اساس توافقات همچنان در این مسئولیت خدمت خواهم کرد...

بورس 24: رییس بانک مرکزی از ادامه حضورش در این سمت در دولت دوازدهم خبر داد. 

ولی‌ الله سیف در گفت‌ و گویی در پاسخ به این سوال که در دولت دوازهم خواهید ماند؟ گفت: بله بر اساس آنچه مطرح شده افتخار حضور در دولت دوازدهم را خواهم داشت.

او در پاسخ به این سوال که آیا همچنان رییس بانک مرکزی خواهید بود؟ اظهار داشت: بله بر اساس توافقات همچنان در این مسئولیت خدمت خواهم کرد.

منبع: ایلنا