شرکت کیسون مجمع عمومی عادی سالیانه خود را تشکیل داد، این شرکت برای بازگشایی نیاز به اطلاعاتی دارد که باید ارائه شود. این شرکت کسری اطلاعاتی دارد که باید کامل شود.

شرکت کیسون مجمع عمومی عادی سالیانه خود را برگزار کرد اما با توجه به این که مدت زیادی از برگزاری این مجمع می گذرد، اما هنوز نماد این شرکت باز نشده و سهامداران این مجموعه جویای دلیل این مسئله هستند. ضمن اینکه وقوام نیز شائبه حضور در بازار پایین تر را در بین معامله گران بازار دارد.

جعفروند مدیر نظارت بر ناشران فرابورسی در خصوص بسته بودن نماد کیسون به بورس 24 گفت: شرکت کیسون مجمع عمومی عادی سالیانه خود را تشکیل داد، این شرکت برای بازگشایی نیاز به اطلاعاتی دارد که باید ارائه شود. این شرکت کسری اطلاعاتی دارد که باید کامل شود.

وی ادامه داد: دلیل بسته بودن این نماد به مجمع باز نمی گردد اطلاعات تکمیلی برای بازگشایی لازم است. به نظر می رسد هنوز این اطلاعات توسط شرکت به فرابورس داده نشده است.

جعفروند درخصوص عدم بازگشایی نمادها بانک سرمایه و بانک دی نیز بیان داشت: بانک سرمایه هنوز درگیر مسائل گذشته است، مسائلی همچون ذخیره و نحوه محاسبه ذخیره مد نظر بوده که هنوز توسط این بانک ارائه نشده است.

وی درباره بانک دی نیز عنوان کرد: مسئله تعیین هیئت مدیره این بانک هنوز به حالت قبلی قرار دارد و بانک دی هیئت مدیره انتخابی خود را هنوز معرفی نکرده. علاوه بر آن بانک دی نیز مانند سایر بانک ها با مسئله ذخیره و ذخیره گیری رو به رو است. تا زمانی که این موضوعات رفع نشود، امکان بازگشایی وجود ندارد.

این مقام مسئول در خصوص نماد بانک قوامین و عدم بازگشایی آن گفت: بانک قوامین نیز به علت مسائل گذشته خود یعنی مسئله دارایی های سهامدار عمده بسته است که این مشکل هنوز رفع نشده و باید رفع شود.

وی درباره شائبه ورود وقوام به بازار پایین تر گفت: این موضوع هر ساله برای تمامی شرکت ها انجام و مورد بررسی قرار می گیرد. طبقه بندی ها هر ساله نیز صورت می گیرد. درباره این که آیا بانک قوامین به بازار پایین تر خواهد رفت نیز هنوز تصمیم قطعی گرفته نشده و نمی توان چنین موضوعی را اعلام کرد.