به گزارش کدال نگر بورس٢۴، بیمه آسیا در خصوص اثرات آتش سوزی شرکت کروز بر این شرکت شفاف سازی کرد.