بر خلاف تصور، در ۴ سال گذشته تنها ۱۰ درصد افزایش قیمت مسکن داشتیم. این در حالی است، که در یک دهه قبل از آن، قیمت مسکن ۶ برابر شده بود...

بورس 24: حامد مظاهریان معاون وزیر راه گفت:سیاست وزارت راه و شهرسازی ایجاد رونق در بازار مسکن بدون افزایش قیمت است.

وی ادامه داد: چون در کشور ما همواره تصور مردم از رونق مسکن، افزایش قیمت آن بوده و عملا نیز چنین می شده است. اما بر خلاف این تصور، در ۴ سال گذشته تنها ۱۰ درصد افزایش قیمت مسکن داشتیم. در حالی که در یک دهه قبل از آن، قیمت مسکن ۶ برابر شده بود.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با تأکید بر اینکه بودجه هایی که در ۴ سال قبل به بخش مسکن اختصاص یافته بود، به صورت هدفمند به مصرف کننده واقعی مسکن رسید، ادامه داد: تشکیل حساب صندوق پس انداز مسکن یکم به تخصیص منابع به مصرف کننده واقعی مسکن بسیار اثرگذار بود و اجازه نداد تا دلالان و سفته بازان از وام های بخش مسکن استفاده کنند.

منبع: جی پلاس