هنوز به پول آن نرسیدیم / افزایش جذب سپرده پس از بحران موسسات مالی... سید کاظم چاوشی مدیر مالی بانک ملت در گفتگویی با خبرنگار بورس ٢۴، درباره خبر فروش برج جام ملت گفت: مشتریان مختلف تاکنون چندین بار تفاهم نامه با شرکت ساختمانی بانک امضا کرده اند، اما قرارداد پس از پرداخت ٢٠ درصد از پول ملک به سمت اجرایی شدن و تنفید خواهد رفت...

طاها حشمتی؛ بورس 24 - سید کاظم چاوشی مدیر مالی بانک ملت در گفتگویی با خبرنگار بورس 24، درباره خبر فروش برج جام ملت گفت: مشتریان مختلف تاکنون چندین بار تفاهم نامه با شرکت ساختمانی بانک امضا کرده اند، اما قرارداد پس از پرداخت 20 درصد از پول ملک به سمت اجرایی شدن و تنفید خواهد رفت.  

وی افزود: در گفتگویی که من با آقای زال پور داشتم، او گفت: منظورش از اعلام فروش برج جام ملت، وصول نقدی پول برج نبوده است، بلکه تنها گفته قرارداد فروش این برج منعقد گشته است.

مدیر مالی بانک ملت ادامه داد: این قرارداد منعقد شده اما هنوز به مرحله وصول نقدی نرسیده ایم، پس با این شرایط این معامله هنوز قطعیت نیافته و پس از قطعیت یافتن جزییات آن و میزان سود بانک ملت از بابت فروش برج جام ملت را به طور رسمی اعلام خواهیم کرد.    

وی تصریح کرد: من به عنوان مدیر مالی بانک ملت عقد قرارداد برای فروش برج ملت را که شایعه آن نیز در شبکه های اجتماعی مطرح شده تایید می کنم، اما اینکه انعقاد این قرارداد به طور حتم به قطعی شدن فروش و وصول پول برج ملت منجر شود، بحث دیگری است، که در زمان اکنون نمی توان درباره آن چیزی گفت.

وی تاکید کرد: برای این گونه قراردادها در ابتدا بایستی 20 درصد از مبلغ توافق شده برای فروش به فروشنده پرداخت شود، که من هنوز گزارشی درباره آن به دستم نرسیده است.

وی ادامه داد: همچنین متعهد بودن خریدار به پرداخت کامل پول ملک بحث مهم دیگری است، که بخش مالی بانک بر روی این قسمت از کار حساس است.

او گفت: بنابراین هنوز نمی توان به قطعیت درباره اینکه این پول وارد چرخه مالی بانک شده صحبتی کرد، اما به هر حال بانک به عقد این قرارداد خوشبین است.

چاوشی افزود: فروش املاک مازاد بانک ها جزو اهداف بانک مرکزی برای بانک های گوناگون بوده و طبق این امر ما نیز برنامه های کاری خود را طبق دستور بانک مرکزی جلو خواهیم برد. همچنین خرید املاک جدید نیز تحت هیچ عنوان جزو برنامه های بانک ملت نخواهد بود.

مدیر مالی بانک ملت در پاسخ به سوال خبرنگار بورس 24، درباره شایعه تاثیرپذیری بانک ملت از بحران موسسات مالی غیر مجاز نیز این گونه پاسخ داد: بحران موسسات مالی که این روزها شاهدش هستیم، به افزایش اعتماد مردم به بانک های دولتی منجر شده است و در رابطه با بانک ملت نیز خوشبختانه این مهم باعث افزون شدن اعتماد مردم و جذب بیشتر سپرده شده است.

وی خاطر نشان کرد: با افتخار می توانم بگویم، این روزها هوشمندی مردم در رابطه با پیدا کردن محلی امن برای سرمایه های نقدیشان به مراتب بالاتر رفته است و اتفاقات اخیر نیز به آنها ثابت کرد، پرداخت سود معقول و بدون ریسک در خطر افتادن سرمایه های آنها توسط بانک های دولتی برایشان به مراتب از سرمایه های گذاری در موسسات مالی غیر مجاز بهتر خواهد بود.

چاوشی در پایان گفت: بانک ملت با قدرت در جهت رسیدن به اهداف سپرده گذاران و سهامداران بانک حرکت خواهد کرد و تلاش های صورت گرفته در یک سال گذشته نیز در همین راستا بوده است.