مجمع شرکت بیمه آسیا صبح امروز آغاز به کار کرد که در این مجمع به ازای هر سهم ٧٠ ریال سود تقسیم شد.