قائم مقام بانک ملت گفت:نامه منتشره منتسب به گروه مالی ملت جعلی است.

علیرضا لگزایی در گفت وگو با خبرنگار ایبِنا، درباره نامه منتشره از سوی گروه مالی ملت درفضای مجازی اظهار داشت: ، نامه ای که از سوی گروه مالی ملت در فضای مجازی در حال انتشار است و نام برخی بانک ها در آن اشاره شده کاملا جعلی است.

وی با بیان اینکه، نظام بانکی کشور در وضعیت باثباتی است و شرایط آن تغییر خاصی نکرده که مردم نگران باشند، افزود: متاسفانه عده ای بی انصافی می کنند.

وی همچنین در پاسخ به پرسشی در خصوص برخی شایعات درباه تشویق سپرده گذاران سایر بانک ها برای سپرده گذاری در بانک ملت نیز گفت: هیچ دستوری از سوی مدیریت این بانک به شعب داده نشده است و البته نه بانک ملت و نه بانک دیگری چنین کاری را انجام نمی دهد.

لگزایی با انتقاد از فضا سازی های انجام شده گفت: نباید شرایط نا مناسبی را ایجاد و فضا را متلهب کرد.