مجمع عادی سالانه شرکت تکنو کار با حضور ٦٥.٧٨ درصد از سهامداران تشکیل جلسه داد.