شاخص بورس به تنهایی ملاک مناسبی درباره قضاوت کردن درباره بورس نیست، چون در طی هفته گذشته ما شاهد افت اکثر سهام بودیم و قیمت اکثر سهام از حداقل قیمت هم پایین تر است و...

بورس 24: یکی از کارگزاران بازار سرمایه درباره حالناخوش این روزهای بازار بورس می گوید: بازار در چند روز اخیر اتفاق خاصی را شاهد نبوده و نه صعود آنچنانی و نه سقوط آنچنانی داشته است.

مولایی ادامه داده:شاخص بورس به تنهایی ملاک مناسبی درباره قضاوت کردن درباره بورس نیست، چون در طی هفته گذشته ما شاهد افت اکثر سهام بودیم و قیمت اکثر سهام از حداقل قیمت هم پایین تراست و دیگر چیزی که بازار را منفی کند وجود ندارد.

وی افزود: حجم معاملات بازار پایین و بخشی از آن بخاطر کمبود نقدینگی است.این کارگزار بورس گفت: بازار قابل پیش بینی نیست و به نظر می رسد در حال حاضر به کمک خارجی نیاز دارد.

حامدی، یکی دیگر از کارگزاران بورس در این باره می گوید: در شرایط فعلی نرخ سود بانکی معضلی برای بازار سرمایه شده است و منطقی نیست که نرخ تورم زیر 10 درصد باشد و نرخ سود بانکی بالای 20 درصد.

وی ادامه داد:بازار در یکی دو روز اخیر و در هفته گذشته روند کاهشی داشته و فشار فروش زیاد شده است.

حامدی افزود: مشکل این روزهای بازار نبود نقدینگی، مشکلات بانک ها و اخیرا هم ادغام آنهاست و چشم انداز مثبتی برای بازار وجود ندارد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما