سایت رسمی بانک مرکزی به آدرس در بخش نظارت بانکی، معمولا اسامی تمام بانک‌ ها و نهادهای پولی مجاز را منتشر می‌ کند که جدیدترین اعلام آن به این شرح است: ١. استاندارد چارترد ٢.بانک آینده ٣.بانک اقتصادنوین ۴.بانک انصار ۵.بانک ایران زمین ۶.بانک پارسیان ٧.بانک پاسارگاد ٨.بانک تجارت ٩.بانک تجارتی ایران و اروپا ١٠.بانک توسعه تعاون ١١.بانک توسعه صادرات ایران ١٢.بانک حکمت ایرانیان ١٣.بانک خاورمیانه ١۴.بانک دی ١۵.بانک رفاه کارگران ١۶.بانک سامان ١٧.بانک سپه ١٨.بانک سرمایه ١٩.بانک سینا ٢٠.بانک شهر ٢١.بانک صادرات ایران ٢٢.بانک صنعت و معدن ٢٣.بانک قرض‌الحسنه رسالت ٢۴.بانک قرض‌الحسنه مهر ایران ٢۵.بانک قوامین ٢۶.بانک گردشگری ٢٧.بانک مسکن ٢٨.بانک مشترک ایران - ونزوئلا ٢٩.بانک ملت ٣٠.بانک ملی ایران و...

بورس 24: سایت رسمی بانک مرکزی به آدرس cbi.ir در بخش نظارت بانکی، معمولا اسامی تمام بانک‌ ها و نهادهای پولی مجاز را منتشر می‌ کند که جدیدترین اعلام آن به شرح زیر است:

1. استاندارد چارترد
2.بانک آینده
3.بانک اقتصادنوین
4.بانک انصار
5.بانک ایران زمین
6.بانک پارسیان
7.بانک پاسارگاد
8.بانک تجارت
9.بانک تجارتی ایران و اروپا
10.بانک توسعه تعاون
11.بانک توسعه صادرات ایران
12.بانک حکمت ایرانیان
13.بانک خاورمیانه
14.بانک دی
15.بانک رفاه کارگران
16.بانک سامان
17.بانک سپه
18.بانک سرمایه
19.بانک سینا
20.بانک شهر
21.بانک صادرات ایران
22.بانک صنعت و معدن
23.بانک قرض‌ الحسنه رسالت
24.بانک قرض‌ الحسنه مهر ایران
25.بانک قوامین
26.بانک گردشگری
27.بانک مسکن
28.بانک مشترک ایران - ونزوئلا
29.بانک ملت
30.بانک ملی ایران
31.بانک کارآفرین
32.بانک کشاورزی
33.پست بانک ایران
34.تعاون اسلامی برای سرمایه‌ گذاری (مصرف التعاون الاسلامی للاستثمار) 
35.فیوچر بانک (المستقبل)
36.مؤسسه اعتباری توسعه
37.مؤسسه اعتباری کاسپین 
38.مؤسسه اعتباری کوثر مرکزی
39.مؤسسه اعتباری ملل
40.موسسه اعتباری نور