حال پس از گذشته حدود ٢سال از ماجرای پر حاشیه کنتور سازی هنوز وضعیت سهامدران شرکت مشخص نیست و بررسی ها در خصوص این پرونده ادامه دارد. هر از چند گاهی شایعه خرید سهام توسط سهامداران حقوقی و یا برخی شرکت ها به گوش می رسد ولی از سوی مقام مسئولی به درستی تایید نمی گردد.امروز هم کنتورسازی در بورس تهران شایعه داشت...

بورس 24 : نیمه دوم سال94بود که آوازه خرید سهام کنتورسازی ایران به گوش بازیگران و فعالان بورس رسید. اولین درگوشی ها برای خرید سهم از مناقصه اتاق اصناف برای تجهیز فروشگاه‌های کشور به صندوق مکانیزه فروش شروع شد. این مناقصه در قالب طرح باران اجرا شد. بر همین اساس مناقصه کمتر از یک ماه برگزارشده و کنتور سازی ایران برنده مناقصه گردید!

اما به دنبال این مناقصه اتفاقات عجیب به وقوع پیوست که ابتدا از صورت های مالی شرکت و ابهامات آن شروع شد. سازمان بورس طی اطلاعیه هایی از شرکت درخواست نمود که در خصوص این طرح شفاف سازی داشته باشد اما ارائه اطلاعات از سوی شرکت با تاخیر و انکار روبه رو شد تا جایی که نماد شرکت به مدت طولانی متوقف گردید. پس از توقف نماد شرکت خروج کنتورسازی از طرح باران و منحل شدن آن قرارداد، قوت گرفت. در همین راستا دبیر کل اتاق اصناف اعلام کرد که قرار است از طریق (طرح نصر) تولید و تامین صندوق های فروشگاهی انجام شود که کنتور سازی نیز یکی از شرکت های شرکت کننده در طرح "نصر" یا نصب صندوق های رایگان فروشگاهی است.

موضوع طرح "نصر" و باران از یک سو ، تخلف حسابرس معتمد سازمان به دلیل حسابرسی مشکوک از سوی دیگر و اغوای سهامدارن برای خرید سهم موجب شکایت های حقوقی سازمان بورس از هیات مدیره کنتورسازی شد.

حال پس از گذشته حدود 2سال از ماجرای پر حاشیه کنتور سازی هنوز وضعیت سهامدران شرکت مشخص نیست و بررسی ها در خصوص این پرونده ادامه دارد. هر از چند گاهی شایعه خرید سهام توسط سهامداران حقوقی و یا برخی شرکت ها به گوش می رسد ولی از سوی مقام مسئولی به درستی تایید نمی گردد.

سید احمد علی عاملی ، سهامدار عمده شرکت کنتور سازی ایران و رئیس هیات مدیره این شرکت در خصوص شایعه خرید 20 درصد از سهام شناور ( از سهامداران متضرر)کنتور سازی با قیمت تعادلی 5300 تومان توسط یک خریدار به خبرنگار بورس 24 تلویحا پاسخ داد و گفت: ما همیشه در حال یافتن راه حل برای حل مشکل کنتور سازی هستیم.

وی ادامه داد: ممکن است این راه هم قابل بررسی باشد ولی من چیزی به طور قطع نمی گویم.

محمد علی شیری زاده مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار هم در همین رابطه به بورس 24 گفت: سازمان تنها چیزی که می تواند بگوید بررسی حقوقی تخلفات کنتور سازی است و هر چیز دیگری در خصوص خرید سهام و .. حاشیه ای بیش نیست که ما قادر به پاسخ نیستیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا اساسا خرید سهام سهامداران متضرر توسط یک خریدار و با یک قیمت مشخص امکان پذیر است؟ افزود: بنده در خصوص خرید سهام هیچ گونه اظهار نظری نمی توانم داشته باشم. امیدوارم مشکلات سهامداران با پیگیری های انجام شده حل گردد.