در فرایند عرضه اولیه به روش کشف قیمت از آنجا که دامنه نماد باز است . بنابراین مستلزم صرف زمان کافی برای به تعادل و تثبیت رسیدن قیمت‌ها در هر دو سمت عرضه و تقاضا هستیم و این بر خلاف عرضه اولیه به روش بوک بیلدینگ است که سفارش‌ها در دامنه قیمت مجازی که توسط مدیر عرضه اعلام می‌شود، اخذ می‌ شود...

بورس 24 : طی روز معاملاتی گذشته "سرچشمه" در قیمت 3855 ریال بازگشایی شد و صف خرید فردای این نماد هم فعلا به صورت معتبر تا لغو چیده شده است.دراین نماد بیش از 16 میلیون سهم از فروشندگانش به خریداران جدیدش انتقال یافته است. با وجود وجود خریدار و فروشنده دراین سهم و با وجود 34 میلیون درخواست خرید و فروش هم مچینگ تا 1دقیقه مانده به پایان بازار تایید نمی شود. این موضوع موجب شد که شائبه مداخله توسط ناظر بازار مطرح شود.

اما ظاهرا در شرکت هایی که عرضه اولیه شان به روش کشف قیمت بوده است ، نیاز به زمان بیشتری برای به تعادل رسیدن قیمت ها وجود دارد. این روش بازگشایی سهام متفاوت از روش بوک بیلدینگ است که در گذشته وجود داشت.

افسانه اروجی، مدیر عملیات بازار و اعضا فرابورس در خصوص شائبه دستکاری فرابورس در خصوص برخی سهام در حال بازگشایی از جمله سرمایه گذاری مس سرچشمه به خبرنگار بورس 24 گفت: در فرایند عرضه اولیه به روش کشف قیمت از آنجا که دامنه نماد باز است . بنابراین مستلزم صرف زمان کافی برای به تعادل و تثبیت رسیدن قیمت‌ها در هر دو سمت عرضه و تقاضا هستیم و این بر خلاف عرضه اولیه به روش بوک بیلدینگ است که سفارش‌ها در دامنه قیمت مجازی که توسط مدیر عرضه اعلام می‌شود، اخذ می‌گردد.

وی افزود: بنابراین صرف زمان کافی برای به تثبیت و تعادل رسیدن قیمت‌های عرضه و تقاضا به نحوی که نوسان زیادی بین آن‌ها وجود نداشته باشد در عرضه‌های اولیه به روش گشایش نماد قابل انتظار است .

به گفته وی، همچنین در دیگر عرضه اولیه های فرابورس که به روش گشایش نماد است مسبوق به سابقه بوده که این مهم در خصوص بازگشایی نماد مس سرچشمه انجام شد و شرایط به تعادل رسیدن قیمت‌های عرضه و تقاضا تا پایان جلسه معاملاتی محقق و امکان انجام معامله فراهم شد.

وی در خصوص این که چرا سهام بانک تجارت در زمان بازگشایی خود با صرفا 10تقاضا گشایش یافت ولی این شرکت با وجود صف خرید 19میلیونی و فروش 15میلیونی در زمان مشخص مچینگ نشده است گفت: از آنجا که ورود مس سرچشمه در بازار فرابورس ایران با عرضه اولیه به روش گشایش نماد است این قضیه متفاوت از بازگشایی نماد (مثلا بانک تجارت) است که بعد از یک رویداد قابل اشاره در سایت رسمی کدال بازگشایی می‌شود. مقایسه گشایش نماد شرکت جدیدالورود با بازگشایی نماد یک شرکت قدیمی در بازار سرمایه یک قیاس مع‌الفارق بوده و قابل مقایسه نیست.البته بانک تجارت در بورس است اما مقررات بازگشایی نمادها در بورس و فرابورس فرقی با هم ندارد.