یک عضو هیات مدیره موسسه اعتباری ثامن به بورس ٢۴ گفته بانک مرکزی تا ساعاتی دیگر درباره موسسه ثامن می خواهد اظهار نظر کند...

شایعه ادغام موسسه اعتباری ثامن امروز 570 شعبه این موسسه اعتباری را در گستره کشور دستخوش مراجعات مکرر سپرده گذاران کرد.

به گزارش بورس 24 ، در خبرهای غیر رسمی آمده که موسسه اعتباری ثامن منحل و در موسسه اعتباری کوثر ادغام می شود اما این شایعه از سوی مراجع رسمی تائید نشده است.ده ها سپرده گذار ثامن که 30 هزار میلیارد تومان در این موسسه اعتباری سپرده گذاری کرده اند امروز جلوی تعداد زیادی از 570 شعبه این موسسه صف کشیدند تا فرم برداشت از حساب و ابطال سپرده را تکمیل کنند که البته نشد.

درباره این بحران جدید هنوز بانک مرکزی اظهار نظر نکرده است.خبرنگار بورس 24 در پیگیری آخرین رخدادهای مربوط به موسسه اعتباری ثامن با سید مهدی عالی نژاد نائب رئیس هیات مدیره این موسسه تماس گرفت.

او بیان این که در این خصوص نمی تواند اظهار نظر خاصی داشته باشد،تاکید کرد: این موسسه مشکل خاصی ندارد و در خصوص اخبار و شایعات قرار است بانک مرکزی تا ساعاتی دیگر اطلاعیه منتشر کند و در این خصوص اظهار نظر رسمی نماید.

با این وصف باید منتظر اطلاعیه بانک مرکزی ماند و این که چه سرنوشتی در انتظار ده ها سپرده گذار ، 30 هزار میلیارد تومان نقدینگی ، 570 شعبه و بیش از 5000 پرسنل است.موسسه اعتباری ثامن که از سال 76 به صورت شرکت تعاونی مشهد تاسیس شده ، از سرمایه 103 میلیارد تومانی برخوردار است.حجم سپرده های این موسسه اعتباری معادل حدود 3 درصد از حجم نقدینگی کل کشور است.