به گزارش کدال نگر بورس٢۴، شاهد درج نام شرکت تولید و صادرات ریشمک به عنوان یکصدو شصتمین نماد معاملاتی فرابورس در تابلوی دوم فرابورس بودیم. گفتنی است، نماد شرکت دریشمک و در گروه مواد و محصولات دارویی درج نماد شده است.