شرکت سرمایه گذاری معادن و فلزات دارای پورتفوی مناسبی است و سبد سهام این شرکت تشابه زیادی به پورتفوی زیرمجموعه های فولاد مبارکه دارد.