مهمترین عاملی که باعث جذابیت صندوق های سرمایه گذاری تنها با درآمد ثابت شده این است که به دلیل ماهیت سرمایه گذاری بدون ریسک می باشد. این امتیازی بزرگ برای آن دسته از سرمایه گذارانی است که قصد مشارکت در زیان صندوق ها را ندارند و می خواهند تنها در سود صندوق ها سهیم باشند. از طرفی این صندوق ها هر ماه سود مشخصی را به سرمایه گذاران می دهند...

بورس 24: از سال گذشته صندوق های سرمایه گذاری جدیدی شکل گرفته به نام صندوق های تنها با درآمد ثابت. در این نوع از صندوق ها بر روی اوراق با درآمد ثابت و سپرده های بانکی سرمایه گذاری می شود و هیچ فعالیتی در سهام ندارند. اما نوع دیگری از صندوق های با درامد ثابت نیز وجود دارد که بین 5 تا 20 درصد از دارایی های صندوق می بایست به سهام اختصاص یابد.

در حال حاضر صندوق گنجینه آرمان شهر با حدود 270 هزار میلیارد ریال بزرگترین صندوق با درآمد ثابت به شمار می رود. لوتوس پارسیان و ره اورد آباد مسکن نیز از نظر خالص ارزش دارایی ها به ترتیب با 153 و 150 هزار میلیارد ریال دومین و سومین صندوق های بادرآمد ثابت محسوب می شوند.

سرمایه گذاری اوج ملت،‌ مشترک سپهر تدبیرگران و کارآفرین به ترتیب نرخ های سود تضمین شده 20، 20 و 19 درصد را دارند.

بالاترین نرخ های سود پیش بینی شده نیز به صندوق های آینده آشنا ایرانیان،‌ ارزش آفرینان دی و امین آشنای ایرانیان اختصاص دارد که هر سه برابر با 20 درصد می باشند.در میان این صندوق ها در 6 ماه گذشته بیشترین بازدهی مربوط به صندوق های نیکوکاری درمان زنجیره امید، توسعه سرمایه نیکی و امین آشنای ایرانیان بود.

بیشترین بازدهی یک ماه اخیر نیز به نیکوکاری لوتوس رویان، نیکوکاری ندای امید و آتیه ملت اختصاص داشت.

چرا صندوق ها جذاب شده اند!؟

در این باره با سحر فرهمندی رئیس اداره صندوق های سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین مصاحبه کردیم. وی درگفت و گو با بورس 24 درباره تفاوت این صندوق ها می گوید:مهمترین عاملی که باعث جذابیت صندوق های سرمایه گذاری تنها با درآمد ثابت شده این است که به دلیل ماهیت سرمایه گذاری بدون ریسک می باشد. این امتیازی بزرگ برای آن دسته از سرمایه گذارانی است که قصد مشارکت در زیان صندوق ها را ندارند و می خواهند تنها در سود صندوق ها سهیم باشند. از طرفی این صندوق ها هر ماه سود مشخصی را به سرمایه گذاران می دهند.

وی افزود:جذابیت دیگر این صندوق ها به روز بودن قیمت صدور و ابطال واحدهاست که در سایر صندوق ها با سه روز زمان انجام می شود. این ویژگی نیز عامل مهم دیگری بود تا صندوق های با درآمد ثابت را از سایر صندوق ها متمایز نماید.

این مقام مسئول اذعان کرد:در این نوع از صندوق ها تمام دارایی های ثابت به سرمایه گذاری در بخش درآمد ثابت اختصاص می یابد و تقریبا می توان گفت که ریسکی ندارند زیرا هیچ سرمایه گذاری در بازار سهام انجام نمی دهند. صندوق های لوتوس پارسیان و آتیه نوین از این جمله هستند.

رئیس اداره صندوق های سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین با اشاره به صندوق های با درآمد ثابت گفت:در نوع دیگر از این صندوق ها که باید 5 تا 20 درصد از پرتفوی به سهام اختصاص یابد با مقداری ریسک همراه است اما با توجه به این که بخش عمده از این پورتفوی به اوراق با درآمد ثابت و همچنین سپرده های بانکی تخصیص یافته نسبت به صندوق های با درآمد سهام ریسک بسیار کمتری دارند.

وی خاطر نشان کرد:در ماه های اخیر با توجه به مصوبات بانک مرکزی مبنی بر کاهش سود سپرده ها بانک ها از این فرصت استفاده کرده و منابع زیادی را به صندوق های با درآمد ثابت وارد کردند که موجب رشد بالای نقدینگی این صندوق ها شد. اما بر اساس آخرین تصمیمات بانک مرکزی و سازمان مقرر شد که این صندوق ها تا پایان سررسید سال جاری خود بتوانند این شرایط را ادامه دهند و پس از اتمام این سررسید می بایست مدل سرمایه گذاری خود را به صندوق های با درآمد ثابت تغییر دهند. به این معنی که 5 تا 20 درصد از پورتفوی خود را به سهام و مابقی را به سپرده های بانکی و اوراق با درآمد ثابت اختصاص دهند.

عدم تمدید مجوز صندوق های فقط با درآمد ثابت

وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار بورس 24 که آیا این صندوق ها در جهت جذب منابع رقیبی برای بانک ها محسوب می شوند یا خیر گفت: این صندوق ها نه تنها رقیب بانک ها نیستند بلکه بسیاری از بانک ها از این فرصت استفاده کرده و منابع قابل توجهی را وارد صندوق های با درآمد ثابت کرده اند تا بتوانند مشتریان خود را از این طریق حفظ نمایند. اما همین مساله که بانک ها مشتری اصلی این صندوق ها شدند موجب نگرانی سازمان شده و عامل مهمی برای تصمیمات جدید سازمان مبنی بر عدم تمدید فعالیت های برخی از این صندوق ها پس از پایان سررسیدشان شده است.

در پایان باید اشاره کرد با وجود این که به نظر می رسد پس از اتمام عمر صندوق های با درآمد ثابت بخش زیادی از منابع جذب شده راهی بانک ها شود اما باید در نظر داشت که در حال حاضر مشتری اصلی این صندوق ها بانک ها هستند و بعید به نظر می رسد که برگشت مجدد این منابع به بانک ها تاثیری بر فعالیت آن ها ایجاد نماید.

نام صندوق های سرمایه گذاری خالص ارزش دارایی صندوق(ریال)
گنجینه آرمان شهر 269,965,057M
لوتوس پارسیان 153,505,731M
ره آورد آباد مسکن 150,303,320M
یکم کارگزاری بانک کشاورزی 141,091,405M
آتیه نوین 98,716,938M
ارزش آفرینان دی 64,539,722M
با درآمد ثابت کوثریکم 55,624,907M
سرمایه گذاری اوج ملت 44,829,010M
گسترش فردای ایرانیان 42,808,353M
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان 30,948,811M
گنجینه امید ایرانیان 29,717,420M
نگین رفاه 24,506,553M
اندوخته ملت 21,034,489M
اندیشه فردا 18,361,676M
توسعه تعاون صبا 16,910,064M
کارآفرین 16,102,499M
بانک گردشگری 15,200,511M
آرمان کارآفرین 15,119,080M
اندوخته پایدار سپهر 14,901,193M
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 14,719,136M
بانک ایران زمین 11,152,199M
یکم ایرانیان 5,859,531M
افق کارگزاری بانک خاورمیانه 5,545,655M
قابل معامله اعتماد آفرین پارسیان (ETF) 5,108,698M
امین انصار 4,295,201M
پیروزان 4,221,553M
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت 3,137,606M
اندیشه زرین پاسارگاد 2,350,743M
مشترک سپهر تدبیرگران 2,134,450M
اعتماد ملل 1,811,385M
امین آشنای ایرانیان 1,686,008M
اندوخته توسعه صادرات آرمانی 1,363,138M
حـامی 1,354,642M
پارند پایدار سپهر (ETF) 1,154,449M
امین سامان 1,152,310M
قابل معامله آرمان آتی کوثر (ETF) 1,068,737M
امین یکم فردا (ETF) 1,005,164M
قابل معامله با درآمد ثابت کیان (ETF) 598,381M
پاداش سرمایه بهگزین 525,076M
نهال سرمایه ایرانیان 495,391M
نوین سامان 489,144M
آتیه ملت 360,946M
سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 310,046M
ارزش آفرین گلرنگ 191,203M
توسعه سرمایه نیکی 134,698M
درآمد ثابت کاریزما 129,778M
ارمغان ایرانیان 120,839M
آینده آشنا ایرانیان 95,382M
نیکوکاری درمان زنجیره امید 82,708M
توس ایرانیان 59,101M
قابل معامله گنجینه آینده روشن (ETF) 54,802M
نیکوکاری لوتوس رویان 46,813M
نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم(ص) 45,483M
صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر 19,831M
نیکوکاری پرسپولیس 5,840M
نیکوکاری ندای امید 5,274M
نیکوکاری دانشگاه الزهرا(س) 5,031M
نیکوکاری حافظ 4,995M
نام صندوق های سرمایه گذاری نرخ سود پیش بینی شده(%)
آینده آشنا ایرانیان 20
ارزش آفرینان دی 20
امین آشنای ایرانیان 20
بانک ایران زمین 20
بانک گردشگری 20
توس ایرانیان 20
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین ملت 20
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان 20
گسترش فردای ایرانیان 20
نیکوکاری حافظ 20
آتیه نوین 19
آرمان کارآفرین 19
با درآمد ثابت کوثریکم 19
پیروزان 19
ره آورد آباد مسکن 19
لوتوس پارسیان 19
نوین سامان 19
یکم ایرانیان 19
آتیه ملت 18
ارمغان ایرانیان 18
امین سامان 18
اندوخته توسعه صادرات آرمانی 18
اندوخته ملت 18
اندیشه زرین پاسارگاد 18
اندیشه فردا 18
پاداش سرمایه بهگزین 18
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار 18
گنجینه آرمان شهر 18
نگین رفاه 18
یکم کارگزاری بانک کشاورزی 18
افق کارگزاری بانک خاورمیانه 17
اندوخته پایدار سپهر 17
گنجینه امید ایرانیان 17
نیکوکاری پرسپولیس 17
نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم(ص) 17
امین انصار 16
توسعه تعاون صبا 15
نیکوکاری ندای امید 15
نیکوکاری دانشگاه الزهرا(س) 14
سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار  
ارزش آفرین گلرنگ  
اعتماد ملل  
امین یکم فردا (ETF)  
پارند پایدار سپهر (ETF)  
توسعه سرمایه نیکی  
حـامی  
درآمد ثابت کاریزما  
سرمایه گذاری اوج ملت  
صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر  
قابل معامله آرمان آتی کوثر (ETF)  
قابل معامله اعتماد آفرین پارسیان (ETF)  
قابل معامله با درآمد ثابت کیان (ETF)  
قابل معامله گنجینه آینده روشن (ETF)  
مشترک سپهر تدبیرگران  
نهال سرمایه ایرانیان  
نیکوکاری درمان زنجیره امید  
نیکوکاری لوتوس رویان  
کارآفرین