علی قاسمی ارمکی مدیرعامل تامین سرمایه بانک ملت پس از ٧ سال حضور در این شرکت(از سال ٨٩ تاکنون) از سمت خود استعفا داده است.او در گفت و گو با خبرنگار بورس ٢۴ خبر خداحافظی خود از این تامین سرمایه را تائید کرده است...

شرکت تامین سرمایه بانک ملت دستخوش تغییرات مدیریتی شد.
به گزارش بورس 24،علی قاسمی ارمکی مدیرعامل تامین سرمایه بانک ملت پس از 7 سال حضور در این شرکت(از سال 89 تاکنون) از سمت خود استعفا داده است.او در گفت و گو با خبرنگار بورس 24 خبر خداحافظی خود از این تامین سرمایه را تائید کرده است.
قاسمی ارمکی از ابتدای کار تامین سرمایه بانک ملت را اداره می کرد و از خود کارنامه قابل قبولی بر جای گذاشته است.در این 7 سال این شرکت توانست به عنوان فعال ترین تامین سرمایه در حوزه نفت و انرژی عرض اندام کند.
تامین سرمایه بانک ملت از ابتدای فعالیت تاکنون در زمینه انتشار اوراق بدهی و سرمایه ای بالغ بر 42824 میلیارد تومان اوراق مالی منتشر کرده است،مشتمل بر 3764میلیارد تومان اوراق بدهی ریالی ، 400میلیون یورو اوراق بدهی ارزی و 930میلیارد تومان اوراق بدهی صکوک، 1025میلیارد تومان اوراق سلف موازی استاندارد و 17722میلیارد تومان اوراق سرمایه ای به منظور پیشبرد پروژه ها و تامین مالی شرکت های بزرگ کشور؛همچنین 1290 میلیارد تومان جمع بازارگردانی های صورت گرفته از سوی تامین سرمایه بانک ملت بوده است.
افزون بر این،در پروسه یاد شده تامین سرمایه بانک ملت بیش از 80 شرکت را ارزش گذاری نموده است و اقدام به امکان سنجی قریب به 20 پروژه ملی را انجام داده است.این مجموعه نظارت بر پروژه ها را نیز در دستور کار داشته است و 1364میلیارد تومان تسهیلات برای پروژه های تحت نظارت کارسازی کرده است. صندوق های سرمایه گذاری آتیه ملت اندوخته ملت ،اوج ملت و بازارگردانی ملت با سرمایه بیش از 8 هزار میلیارد تومان در این مجموعه فعال و در حال سرمایه گذاری در حوزه های مختلف و جذب سرمایه گذاران است.
این اقدامات در 7 سال گذشته به شناسایی بالغ بر 500 میلیارد تومان سود خالص منتج شده است.این در حالی است که سود سال جاری شرکت بالغ بر 150 میلیارد تومان پیش بینی شده است.