نماد معاملاتی هرمز به دلیل تعدیل بااهمیت درآمد هر سهم متوقف شد.