مدیرعامل هلدینگ صدر تامین: استراتژی ما خروج از شرکت ها و صنایع کم بازده است. به طور مثال ما از صنعت کاشی و سرامیک خارج می شویم. رقابت در این صنعت زیان است و ۶٠٠میلیون متر مربع ظرفیت قابل نصب این صنعت است،ولی در حدود ۴٠٠میلیون متر مربع مصرف می شود.بنابراین ما قصد داریم از این صنعت خارج شده و در بازارهایی وارد شویم که هم محبوبیت و هم حاشیه سود بیشتری داشته باشد...

استراتژی صدر تامین در بازار سرمایه و ورود به معادن به صورت گسترده تر شفاف سازی شد.

احمد زمانی مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری صدر تامین درخصوص آخرین وضعیت این هلدینگ به خبرنگار بورس 24 گفت: صدر تامین به عنوان یکی از هلدینگ های مجموعه شستا ماموریت سرمایه گذاری در صنایع معدنی و معدن را برعهده دارد،به طوری که پرتفولیوی شرکت را صنایع معدنی و تجهیزاتی معدن تشکیل می دهد.

وی افزود: پرتفولیوی شرکت دارای 13 شرکت مدیریتی است که حدود 9شرکت آن بورسی است. سایر شرکت ها هم غیر بورسی است و یکی از شرکت های غیر بورسی آمادگی ورود به بورس را دارد.

دو شرکت آماده عرضه و یک افزایش سرمایه ...

به گفته وی؛ شرکت سرام آرا پذیرش شده و مدارک و مستندات لازم آن به بورس ارسال شده است و به دنبال عرضه آن هستیم. همچنین خود شرکت صدر تامین هم افزایش سرمایه ای در دستور کار دارد تا پس از آن با پذیرش در بورس وارد بازار سرمایه شود.

این مقام اجرایی در صدر تامین در خصوص برنامه افزایش سرمایه هلدینگ گفت:افزایش سرمایه شرکت از محل مطالبات و آورده نقدی از 230به 2000میلیارد ریال در دستور کار است.

وی گفت: همواره 15درصد فعالیت های شرکت در معدن و فعالیت های معدنی می باشد و تلاش می کنیم که این درصد را حفظ نمائیم.

درخواست کاهش بهره مالکانه

مدیر عامل صدر تامین درخصوص کمک به معادن برای کمک در کاهش بهره مالکانه معادن هم گفت: در خصوص پیشنهاد کاهش بهره مالکانه ما نیز پیشنهادات خود را ارائه کردیم و نظارت ما بیشتر راهبردی بود به خاطر این که در این مورد کار اکتشافی انجام نگرفته و به طوری که ما 7درصد معادن کل دنیا را در اختیار داریم ولی بسیار جزئی بهره برداری کرده ایم . به همین خاطر برای اکتشاف و استخراج در این بخش باید سیاست های تشویقی اتخاذ گردد. در نتیجه پیشنهاد داده ایم بخش خصوصی جایگزین بخش دولتی شود و سیاست های تشویقی در این خصوص اتخاذ گردد.

به گفته وی؛ در خصوص قیمت جهانی سنگ آهن ما تاثیر پذیری از بازار های جهانی داریم و طببیعی است که باید قیمت ها را مدیریت کنیم و عمده تولید، مصرف داخل دارد و این موارد تاثیر بسزایی در اقصاد عمومی دارد ولی در کل نوسانات قیمتی بیشتر خارجی است.

صدر تامین از صنعت کاشی خارج می شود

وی در خصوص خروج از شرکت های کم بازده هم گفت: استراتژی ما خروج از شرکت ها و صنایع کم بازده است. به طور مثال ما از صنعت کاشی و سرامیک خارج می شویم. رقابت در این صنعت زیان است و 600میلیون متر مربع ظرفیت قابل نصب این صنعت است،ولی در حدود 400میلیون متر مربع مصرف می شود.بنابراین ما قصد داریم از این صنعت خارج شده و در بازارهایی وارد شویم که هم محبوبیت و هم حاشیه سود بیشتری داشته باشد.