ولی الله سیف در جمع خبرنگاران درباره پرداخت وام ۸۰ میلیونی ازدواج گفت: این موضوع را الان شنیدم و جزییاتش را نمی‌ دانم...

بورس 24: ولی الله سیف در جمع خبرنگاران درباره پرداخت وام ۸۰ میلیونی ازدواج گفت: این موضوع را الان شنیدم و جزییاتش را نمی‌ دانم.

رییس بانک مرکزی درباره افزایش ساعت کار بانک‌ ها در آستانه پایان سال گفت: الان برای این کار زود است. برنامه ریزی‌ ها در این زمینه دقیق است و امسال هم به صورت منظم این کار انجام می‌ شود.

منبع: ایلنا