شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی از سرمایه گذاری نیرو خارج شد.

به گزارش بورس 24؛ شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی، مالک بلوک 42.7 درصدی سرمایه گذاری نیرو این بلوک را فروخت. وتوسم با فروش این بلوک، 38 ریال سود شناسایی می کند.

پیش از این اعلام شده بود که سرمایه گذاری توسعه ملی قصد خروج از سه شرکت را دارد که یکی از آن ها، شرکت سرمایه گذاری نیرو بود.