با توجه به رشد قیمت های جهانی و نیز افزایش نرخ محصولات فولادی در بازار داخل، امیدواری به تعدیلات مثبت در بودجه ٩۶ فولادی ها پررنگ تر شده است. در هفته گذشته، شرکت فولاد امیرکبیر کاشان با تعدیل مثبت ۵۵ درصدی در بودجه سال ٩۶، چراغ اول را روشن کرد.