شرکت فولاد هرمزگان در وضعیت مطلوبی به سر می برد و هر از چند گاهی اخباری مبنی بر رکوردشکنی تولید و فروش از این شرکت به گوش می رسد.