هرمز که با زیان دست و پنجه نرم می کند، در مدت اخیر وضعیت مناسبی در فروش داشته و به همراه شرکت مادر خود، شایعه تعدیل مثبت را به یدک می کشند.