رئیس انجمن انبوه‌ سازان استان تهران با اشاره به رکود سه ساله بازار مسکن گفت:‌ قیمت مسکن تا پایان سال افزایش نمی‌ یابد.

بورس 24: رئیس انجمن انبوه‌ سازان استان تهران با اشاره به رکود سه ساله بازار مسکن گفت:‌ قیمت مسکن تا پایان سال افزایش نمی‌ یابد.

حسن محتشم اظهار کرد:‌ بازار مسکن بیش از سه سال است که در رکود به سر می‌ برد و تا پایان سال جاری احتمال افزایش قیمت مسکن وجود ندارد.

وی با بیان این‌ که تنها برنامه دولت در این مدت افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن بوده است، تصریح کرد: دولت یازدهم بیش از هر چیزی در اقتصاد کشور به دنبال مهار تورم و کاهش آن بوده و به همین دلیل نیز سیاست‌ های مالی و بانکی در این راستا تدوین و اجرا شده است.

منبع: تسنیم