رشد نقدینگی در سه سال گذشته ناشی از حدود ٤٠٠ هزار میلیارد سود بانكی است كه پرداخت شده در حالی كه این سود در اقتصاد تولید نشده و خود را به صورت رشد نفدینگی لجام گسیخته نشان می دهد . در حال حاضر حجم نقدینگی به بالای یك تریلیون تومان رسیده است...

یک فعال بازار سرمایه از بکارگیری 2500 میلیارد تومان اعتبار(اهرم) برای خرید و فروش سهام در بورس تهران خبر داد.

به گزارش خبرنگار بورس 24،حمید اعرابی در تلگرام نوشت:با بررسی هایی که انجام شده حدود ٢٥٠٠ میلیارد تومان اعتبار در بازار سرمایه در شرایط فعلی وجود دارد و اگر بازار بخواهد به صورت مردد عمل كند افرادی كه این اعتبارات را استفاده كردن دچار تردید می شوند و جهت كاهش اعتبار حركت می كنند .

وی نسبت شرایط فعلی بورس تلویحا هشدار داد و گفت:معمولا پول اعتباری زود می خواهد از چرخه بازار خارج شود ، چون اگر سرمایه گذاری اعتباری نسبت های بورس را رعایت كرده باشند هر ٥ درصد منفی حدود ١٢ درصد ضرر به پرتفوی دارنده اعتبار می زند .

اعرابی همچنین در مورد رونق مجدد بورس گفت: برای ایجاد رونق در بازار ها باید نرخ سود بانكی در جلسه بعدی شورای پول به ١٥ درصد كاهش یابد . در اقتصادی كه از ركود رنج می برد دلیلی ندارد سالی ١٨٠ هزار میلیارد تومان سود بانكی پرداخت شود .

این فعال بازار سهام ادامه داد:رشد نقدینگی در سه سال گذشته ناشی از حدود ٤٠٠ هزار میلیارد سود بانكی است كه پرداخت شده در حالی كه این سود در اقتصاد تولید نشده و خود را به صورت رشد نفدینگی لجام گسیخته نشان می دهد . در حال حاضر حجم نقدینگی به بالای یك تریلیون تومان رسیده است .

وی با بیان این که در یك اقتصاد بدترین شرایط این است كه هم رشد نقدینگی ایجاد شود و هم ركود دامن گیر در اقتصاد باشد،خاطر نشان کرد:پس می توان نتیجه گرفت كه پرداخت سود بانكی بالا هیچ نتیجه ای برای اقتصاد نداشته است.در حال حاضر ایران رتبه اول پرداخت نرخ سود بانكی در دنیا است.

وی گفت:تورم در فروردین ماه به حدود ١١ درصد خواهد رسید این در حالی كه تورم نقطه به نقطه حدود ٨ درصد است . در حال حاضر نرخ سود بانكی ١٨ درصدی هیچگونه توجیه اقتصادی ندارد و مسئولان بانك مركزی ، وزارت اقتصاد و شورای پول و اعتبار باید تصمیمی جدی برای كاهش نرخ سود بانكی بگیرند.

وی تاکید کرد:امسال ، سال اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل است با این نرخ سود بانكی امكان پذیر نمی باشد . ما كه در بازار سرمایه هستیم بخاطر رشد ٢ ماه اخیر از ركودی كه در سایر بازار ها است دور شدیم و به آن نپرداختیم . ولی با این رویه كه وزارت اقتصاد در پیش گرفته نمی توان به نتیجه محسوسی رسید و باید در سیاست های خود تغییر جدی ایجاد كند .