ویژه های خبری (۲۱۶۸) [RSS]

عرضه های بی فرجام

عرضه های بی فرجام بورس ٢۴ : بلوک ٧٠.۴٣ درصدی سرمایه گذاری امید که با نرخ ٩٣٢ تومان عرضه شده بود ، امروز معامله ...

منهای بازار سهام (۱۹۴۹) [RSS]

برکنار شد!

برکنار شد! استانداری که به جای استانداری در زمان بحران به خارج سفر کرده بود... اسحاق جهانگیری بعد از برکناری استاندار گلستان، علی ...

روی خط اقتصاد و بورس (۹۷۵۴) [RSS]

ویژه های تحلیلی (۵۲۸) [RSS]

آپ در موقعیت UP

آپ در موقعیت UP بورس ٢۴ : آپ در حالی، با روند صعودی در بازار همراه شده است که این روند صعودی علل بنیادی ...

در لحظه با مجامع (۶۸۲) [RSS]

زیر آسمان شهر!

زیر آسمان شهر! بانک شهر بدون اطلاعات به مجمع می رود... بانک مرکزی هنوز مجوزی برای برگزاری این مجمع نداده و در سامانه کدال ...

کدال نگر (۶۹۴۶) [RSS]

قاصدک (۱۲۴۰) [RSS]