جستجو :

بورس با «طعم گیلاس»

بورس با «طعم گیلاس» وقتی برخی سهم های معرفی شده در سبد پیشنهادی مثل ایران ترانسفو بازدهی خوبی به سرمایه گذاران خود می دهد،می ...

مس بخریم...؟

مس بخریم...؟ سبد پیشنهادی این هفته چند سهم پر بیننده از جمله ملی مس و بانک دی را برای خرید توصیه کرده ...

سهامداری کنید!

سهامداری کنید! سبد سهام پیشنهادی هر چند پیشنهادهایی برای نوسان گیری در دل خود دارد اما به عموم سرمایه گذاران توصیه می ...