جستجو :

«شراز» بخریم؟!

«شراز» بخریم؟! پس از یک ۵ موجی صعودی پرقدرت ، در نمودار تعدیل شده با تایم فریم روزانه ، قیمت وارد یک ...

«حخزر» بخریم؟!

«حخزر» بخریم؟! از اواخر مرداد ماه سال جاری ، قیمت سهم روند رو به رشد خود را آغاز کرد و در یک ...

«زمگسا» بخریم؟!

«زمگسا» بخریم؟! در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی روزانه ، نوسانات قیمتی سهم را می توان در قالب سری امواج ...

«وغدیر» بخریم؟!

«وغدیر» بخریم؟! در نمودار تعدیل شده و در تایم فریم روزانه نوسانات قیمتی سهم را از دیدگاه امواج الیوت بررسی کردیم. پس ...