جستجو :

به وقت رکود!!

به وقت رکود!! در تهران طی ۶ ماهه اول امسال تعداد آپارتمان هایی که فروخته شد ۵۶ درصد کمتر از ۶ ماهه اول ...

فردا روز دیگریست!

فردا روز دیگریست! فردا روز مهمی برای بازارهای کالایی است. آن هم در شرایطی که بازار پتروشیمی‌ های بورس کالا شاهد عرضه گریدهای ...