جستجو :

«تابلوی زرشکی !!»

«تابلوی زرشکی !!»  در شرایطی به مصاف معاملات سومین روز کاری هفته می رویم که بازار روز گذشته استارت بسیار بدی داشت. گشایش ...

«منفی تلخ !!»

«منفی تلخ !!» در شرایطی به مصاف معاملات دومین روز کاری هفته می رویم که بازار روز گذشته شرایط خوبی نداشت. در واقع ...

«سبقت چشم‌گیر !!»

«سبقت چشم‌گیر !!»  در شرایطی به مصاف معاملات نخستین روز کاری هفته می رویم که بازار سرمایه هفته خوبی را پشت سر گذاشت. ...

«چرخش نقدینگی !!»

«چرخش نقدینگی !!»  در شرایطی به مصاف معاملات سومین روز کاری هفته می رویم که بازار سرمایه یک روز خوب دیگر را با ...

«اثرات تورم !!»

«اثرات تورم !!» در شرایطی به مصاف معاملات نخستین روز کاری هفته می رویم که بازار چهارشنبه فراتر از سطح انتظار ظاهر شد ...

«اصلاح منطقی بازار !!»

«اصلاح منطقی بازار !!» بازار سرمایه در ادامه تشدید عرضه های روز دوشنبه ناشی از اعلام تصمیم آمریکا مبنی بر عدم تمدید معافیت هشت ...

«اصلاح یکساعته !!»

«اصلاح یکساعته !!»  در شرایطی به مصاف معاملات نخستین روز کاری هفته می‌رویم که بازار چهارشنبه اگرچه با رنگ سرخ آغاز به کار ...

«پولبک !!»

«پولبک !!»  در شرایطی به مصاف معاملات آخرین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز گذشته استارت خوبی داشت و بهتر از ...

«شکست مقتدرانه !!»

«شکست مقتدرانه !!» بازار سرمایه روز گذشته با ثبت یک بازدهی رویایی در شاخص کل و گذر از سقف ١٩٧ هزار واحدی به ...