جستجو :

تجارت سربسته پسته

تجارت سربسته پسته یادداشت علیرضا باغانی در عصر ایران پسته تنها در بورس آرام می گیرد و اگر واقعا مافیایی در کار نیست ...

سوزن و جوالدوز

سوزن و جوالدوز از‌این‌رو نوشته حاضر، نه در پی تحلیل علل تحریم‌ها و آثار آن، بلکه به دنبال آن است که در کنار ...

بنویس «بورس» !

بنویس «بورس» ! نوشتاری از علیرضا باغانی در بورسی که کمتر از ٩٠ میلیارد دلار ارزش دارد یعنی کمتر از ١۵ درصد ارزش ...

بورس مقاومتی!

بورس مقاومتی! یادداشت علیرضا باغانی در عصر ایران شاید برجسته ترین نشانه ها و اثرات «اقتصاد مقاومتی» را بتوان در صنعت لوازم خانگی ...

شبح بحران بانکی

شبح بحران بانکی نوشتاری از علیرضا باغانی بانک ها که یادگار حاج امین الضرب معروف در ایران هستند این روزها با عباراتی همچون ورشکستگی ...

شاخص به اختیار

شاخص به اختیار حال بورس خراب است ، با هر شاخصی که حساب بکنید حال بورس خراب است ، با شاخص جیب سهامداران ...

قدرت اقتصادی دوحه

قدرت اقتصادی دوحه بحران سیاسی اخیر قطر فرصتی برای بررسی آنچه این کشور در قالب سرمایه گذاری های اقتصادی در طول ١٢سال اخیر ...

روحانی و بورس...

روحانی و بورس... در آغاز سال ٢٠١۴ با افت قیمت نفت و آشکار شدن آثار تحریم و در نتیجه کاهش محسوس GDP، شاخص ...