جستجو :

کدال را بشناسید

کدال را بشناسید در پانزدهمین مطلب آموزشی الفبای بازار سهام ( کار مشترک عصر ایران و پایگاه خبری بورس ٢۴) باز هم ادبیات ...

نیمکت نشین نباشید!

نیمکت نشین نباشید! برخی از سهامداران تصمیم می گیرند در چنین شرایطی در گوشه بازار روی نیمکت بنشینند و منتظر موقعیت های بهتر ...

چرا بورس؟

چرا بورس؟ واحد شمارش دارایی های هر فرد، تعداد سهام از کل سهام منتشر شده شرکت است و به همین دلیل اگر ...