جستجو :

عملکرد سپ در مسیر توسعه

عملکرد سپ در مسیر توسعه امروزه پرداخت های الکترونیک بخش جدانشدنی از زندگی روزمره مردم جهان شده‌اند و روند رو به رشدی دارند. در ایران ...

محاسبه NAV سهام «وساپا»

محاسبه NAV سهام «وساپا» شرکت گروه سرمایه‌گذاری سایپا در تاریخ ١٠ فروردین ١٣۴۴ تحت نام شرکت سهامی دیروپ ایران تأسیس و در اداره ثبت ...

محاسبه NAV سهام «شفا»

محاسبه NAV سهام «شفا» شرکت سرمایه‌گذاری شفا دارو به‌صورت سهامی خاص در تاریخ ۶دی ماه ١٣٨٣ و تحت شماره ٢٣٧۵۶١ در اداره ثبت شرکت‌ها ...

بررسی علل صف خرید «وتجارت»

بررسی علل صف خرید «وتجارت» طی اسفند ماه با انتشار اخبار مربوط به واگذاری دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری بانک‌ها در راستای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و ...

با «پدیده» چه کنیم؟

با «پدیده» چه کنیم؟ تحلیلی برای سهامدارانی که سهام پدیده شاندیز را در پرتفوی خود دارند... سرانجام پس از وعده های فراوان انتظار ها به ...