جستجو :

۵ نماد از ٣ صنعت

۵ نماد از ٣ صنعت در روزهای تعطیلی خبر آتش سوزی عظیم پتروشیمی بوعلی را داشتیم که احتمالا خسارات مالی عمده ای بر جای خواهد ...

کدهای پرکار!!!

کدهای پرکار!!! در شرایطی که اقتصاد کشور همچنان با اما و اگر های جدی در خصوص نحوه تعامل طرف های داخلی و ...

١٠ نماد گلچین شده

١٠ نماد گلچین شده در مجموع نباید اولین روز کاری خرداد ماه را چندان جدی گرفت اگر چه در برخی گروه ها اتفاقات قابل ...

٨ نماد زیر ذره بین

٨ نماد زیر ذره بین در شرایطی که صورت های مالی ١٢ ماهه شرکت ها در حال انتشار است و خودرویی ها آماده بازگشایی غول ...