جستجو :

سه روز شلوغ مجامع

سه روز شلوغ مجامع در سه روز پایانی تیرماه، مجامع بسیار زیادی برگزار می شود و ترافیک برگزاری مجامع بسیار بالاست.