جستجو :

چرا بورس انرژی...!؟

چرا بورس انرژی...!؟ قدرت گرفتن بورس انرژی در ایران به عنوان یکی از تولید کنندگان مهم نفت اوپک وهمچنین یکی از بزرگترین کشورهای ...

سود واهی چه جرمی دارد؟

سود واهی چه جرمی دارد؟ منافعی که شرکت بازرگانی بدون رعایت قانون، از قبیل اندوختن سرمایه احتیاطی و استهلاکات، برخلاف واقع ،مانند این که قیمت ...

بروز باش!

بروز باش! ویوک پاول مدیر عامل شرکت ویپرو تکنولوژیز بهترین پند زندگی خود را این گونه توضیح داده است: اجازه نده تجربیات ...