جستجو :

۵ درصدی های هفته...؟

۵ درصدی های هفته...؟ اوراق مرابحه سیمان شرق در حجم ۶.۴میلیارد تومان با سود٢١ درصد و پرداخت سه ماهه منتشر شده است.نماد اوراق صشرق٩٩ ...

در جستجوی سود!

در جستجوی سود! در هفته گذشته سه سهم در سبد بنیادی معرفی شد.از میان این سه سهم در حال حاضر گل گهر و ...

پیشنهادهای سودساز

پیشنهادهای سودساز در هفته گذشته سه سهم بنیادی به کاربران پیشنهاد شد.بعد از گذشت ۵ روز معاملاتی بالاست با رشد قیمتی از ...