جستجو :

مثبت کم رنگ

مثبت کم رنگ بازار امروز را کج دار و مریز ، مثبت گذراندیم. همانطور که انتظار میرفت امروز از عطش خریداران کاسته و ...

عیدی زودرس

عیدی زودرس افزایش حجم و افزایش قیمت های امروز قابل پیش بینی نبود اما توجیه پذیر است.همزمانی رشد قیمت های جهانی ...

هیجان خرید دم عید

هیجان خرید دم عید موافقان و مخالفان FATF همچنان در حال زورآزمایی هستند... در خبرها بود که دولت اجازه واردات از محل صادرات را ...

کج دار و مریز ...

کج دار و مریز ... عمده موضوعات مطرح در بازار تا پایان سال نوسانات احتمالی دلار و قیمت های جهانی است. که آن هم در ...

متعادل رو به منفی

متعادل رو به منفی همانطور که پیشتر نیز گفتیم بازار در روزهای آخر سال با افزایش فشار فروش همراه خواهد شد. در حال حاضر ...

شاخص های ناهماهنگ

شاخص های ناهماهنگ امروز ارزها در بازار های آزاد کمی کاهش داشته اند اما نرخ سامانه نیما رشد کمی داشته است. معاملات ذوب ...

به سوی سهم های کوچک

به سوی سهم های کوچک در روزهای باقیمانده تا پایان سال احتمالا شاهد خروج نقدینگی از بازار باشیم که به دلیل تامین نقدینگی و ...

بازار برگشت ؟؟

بازار برگشت ؟؟ با وجود مثبت بودن بازار امروز و نبود عرضه جدی در کل جلسه معاملاتی ؛ همچنان شرایط بنیادی بازار فرقی ...